Pravideľný tréning: suchá streľba

Pravideľný tréning: suchá streľba, cvičením k dokonalosti
  • Tréning
  • Komentáre vypnuté na Pravideľný tréning: suchá streľba

dry_fire

Táto téma je často spomínanou v súvislosti s CCW (carrying a concealed weapon – skryté nosenie zbrane) tréningoch. Takzvaná „Suchá streľba“ nepredstavuje najpoužívanejšiu metódu a mnohí inštruktori ju nevedia, alebo nechcú prezentovať.

Suchá streľba predstavuje len jeden malý komponent k dosiahnutiu dobrej streleckej praxe. Vaše podvedomie sa pri nej môže ľahko naučiť podmienene reagovať napr. na prázdny zásobník a než si to uvedomíte budete perfektne ovládať suchú manipuláciu so zbraňou. Keď znovu prejdete k ostrej streľbe, budete mať tendenciu vrátiť sa k zlým návykom. Treba si uvedomiť, že proces transformácie nadobudnutých daností chce čas a trpezlivosť najmä pri prechode na praktické ostré cvičenia.

Hladké stlačenie spúšte je rozhodujúce pri presnej streľbe. Nezáleží na tom či trénujete na presnú terčovú streľbu, IDPA, alebo len precvičujete svoje obranné strelecké schopnosti, stlačenie spúšte je kľúčovým prvkom každej presnej streľby.

Bolo preukázané, že schopnosti zaobchádzania so zbraňou degradujú o 20% už po jednom týždni bez tréningu. Suchá streľba má významný vplyv na zachovanie funkčných streleckých schopností. V suchej streľbe totižto môžete cvičiť prakticky všetko okrem konečného výstrelu. Práve nedokončenie streľby a absencia výsledného spätného nárazu a hluku umožňuje lepšie sústredenie na správnu manipuláciu so zbraňou a plynulé ovládanie spúšte.

Najdôležitejším prvkom takéhoto tréningu je dokonalé vykonávanie základných prvkov. Kontrolovanie spúšte, nastavenie mieridiel, zamierenie, uchopenie zbrane a postoj je možné počas suchej streľby nacvičiť, ale podmienkou tu je detailná presnosť. Tréningový terč by mal mať priemer okolo 4cm. Malý terč umožňuje násobenie každej chyby pri ovládaní spúšte, alebo chyby iného spomenutého prvku.

Pri každom výstrele iniciujte výstreľ, musíte si byť istý , či ste vystrelili, alebo iba trhli spúšťou. Mali by ste dodržiavať známe príslovie: „ Iba dokonalé cvičenie robí majstra“.

Ako často by ste mali precvičovať suchú streľbu?

Najvhodnejšie je precvičovať suchú streľbu 5-krát častejšie ako ostrú. Jednotlivé cvičenia by nemali presiahnuť 15 minút. Dve, tri cvičenia za týždeň by tak mali vyústiť v znateľného pokroku v pomerne krátkej dobe. Neodporúča sa trénovať v príliš dlhých periódach , keďže ľudia majú tendenciu k nedbanlivosti v často sa opakujúcich činnostiach, čo má neskôr za následok získanie zlých návykov. Z tohto dôvodu je lepšie precvičovať tri krát týždenne po 15 min., ako raz týždenne 45min..

Na záver nezabúdajte na niekoľko základných pravidiel:

  • Vyčistite zbraň. Odstráňte všetko strelivo s tréningovej oblasti, a spätne skontrolujte zbraň.
  • Umiestnite terč v bezpečnej vzdialenosti a minimalizujte možnosť zranenia pri náhodnej nedbanlivosti.
  • Vizuálne a manuálne skontrolujte zbraň, zásobník a tréningové okolie pre uistenie, že sa nikde nenachádzajú funkčné náboje.
  • Nenechajte sa vyrušiť, ak sa tak stane zastavte cvičenie odstráňte rušivé vplyvy a po návrate k tréningu znova vykonajte kontrolu podľa predošlých krokov
  • A najdôležitejšie: Nikdy nenabíjajte zbraň v oblasti, kde praktizujete suchú streľbu!!!!

 

Zdroj: (http://dailycaller.com/section/guns-and-gear/)

Back to top